Dnes je: 24.06.2018

Názov seminára

HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2018

Začiatok prezentácie

16.03.18 08:00 (Piatok)

Začiatok seminára

16.03.18 09:00 (Piatok)

Koniec seminára

16.03.18 13:30 (Piatok)

Cieľová skupina

pre HK (OcÚ, MsÚ)

Obsah

Program:
1. Práva a povinnosti HK v rámci kontrolnej činnosti

2. Výsledok kontroly - návrh správy a správa – podrobný postup spracovania

3. Kontrola hospodárenia v obci, v ROPO ako východisko pre spracovanie stanoviska k záverečnému účtu – legislatívna úprava kontroly, predmet kontroly a postup ako vykonať kontrolu

4. Zodpovednosť za porušenie rozpočtových pravidiel a porušenie finančnej disciplíny

5. Ako spracovať stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017

6. Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

15 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

25 €/osoba

Miesto konania

MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, občerstvenie (bageta, káva, čaj, voda), materiál a režijné náklady

Poplatok prosíme uhrádzať najneskôr do 9. 3. 2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra.
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Popis prednášajúceho

Prihlásených

54

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Áno

Veľký seminár

Nie

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Nie

Začiatok nahlasovania

12.02.18 09:50 (Pondelok)

Koniec nahlasovania

09.03.18 18:00 (Piatok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska