Dnes je: 24.06.2018

Názov seminára

Záverečný účet OBCE, peňažné fondy obce a návratné zdroje financovania

Začiatok prezentácie

02.03.18 08:00 (Piatok)

Začiatok seminára

02.03.18 09:00 (Piatok)

Koniec seminára

02.03.18 13:30 (Piatok)

Cieľová skupina

pre OcÚ, MsÚ

Obsah

Cieľová skupina:
- starosta, hlavný kontrolór, ekonómka, účtovníčka OcÚ / MsÚ

Program:
1. Legislatívna úprava rozpočtového hospodárenia – zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

2. Záverečný účet obce

- Vysporiadanie finančných vzťahov
- Zostavenie záverečného účtu
- Zisťovanie výsledku hospodárenia

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu

4. Peňažné fondy obce, rezervný fond obce

5. Návratné zdroje financovania, preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo strany hlavného kontrolóra, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti

6. Konzultácie s lektorkou k téme prednášky - riešenie konkrétnych prípadov

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

0 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

32 €/osoba

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Doplňujúce informácie

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál a režijné náklady.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Popis prednášajúceho

Prihlásených

318

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Nie

Veľký seminár

Áno

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Nie

Začiatok nahlasovania

05.02.18 08:50 (Pondelok)

Koniec nahlasovania

01.03.18 10:00 (Štvrtok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska