Dnes je: 16.08.2018

Názov seminára

Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správy

Začiatok prezentácie

13.10.17 08:00 (Piatok)

Začiatok seminára

13.10.17 09:00 (Piatok)

Koniec seminára

13.10.17 13:30 (Piatok)

Cieľová skupina

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Obsah

1. Legislatívna úprava financovania škôl a školských zariadení
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce o podrobnostiach financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
3. Rozpočtové hospodárenie škôl a školských zariadení, rozpočet škôl a školských zariadení
3.1. Zostavenie a členenie rozpočtu
3.2. Rozpis rozpočtu
3.3. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
4. Finančné prostriedky od rodičov a iných osôb - novela rozpočtových pravidiel verejnej správy
5. Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

0 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

32 €/osoba

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Doplňujúce informácie

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál a režijné náklady.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Popis prednášajúceho

Prihlásených

399

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Nie

Veľký seminár

Áno

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Nie

Začiatok nahlasovania

19.09.17 08:00 (Utorok)

Koniec nahlasovania

12.10.17 10:00 (Štvrtok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska