Dnes je: 16.08.2018

Názov seminára

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. (Daň z nehnuteľnosti)

Začiatok prezentácie

06.10.17 08:00 (Piatok)

Začiatok seminára

06.10.17 09:00 (Piatok)

Koniec seminára

06.10.17 13:30 (Piatok)

Cieľová skupina

pre OcÚ, MsÚ

Obsah

POZOR! seminár sa pôvodne mal konať 10.10.2017, ale nový termín konania je 6.10.2017 (piatok).

Program:
A. Miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
1. druhy miestnych daní
2. určenie daňovníka
3. predmet dane
4. základ dane
5. určovanie sadzieb dane
6. výpočet dane

B. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
1. predmet poplatku
2. určenie poplatníka
3. sadzby poplatku
4. vyrubenie poplatku
5. úľavy na poplatku
6. VZN k poplatku

C. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 375/2016 Z. z
- zavedenie poplatku za rozvoj VZN
- predmet poplatku za rozvoj
- vyrubovanie poplatku za rozvoj
- ďalšie úpravy a postupy obce po novele poplatku za rozvoj

D. diskusia a riešenie konkrétnych prípadov

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

0 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

32 €/osoba

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Doplňujúce informácie

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál a režijné náklady.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Popis prednášajúceho

Prihlásených

387

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Nie

Veľký seminár

Áno

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Nie

Začiatok nahlasovania

11.09.17 10:00 (Pondelok)

Koniec nahlasovania

05.10.17 10:00 (Štvrtok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska