Dnes je: 24.02.2018

Názov seminára

Termín konania

Cieľová skupina

Miesto konania

Charakteristika seminára

Voľné miesta

Záverečný účet OBCE, peňažné fondy obce a návratné zdroje financovania

02.03.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

138

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

09.03.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

272

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Účtovanie školského stravovania, darov.... pre RO po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018.

13.03.18 (Utorok)

pre Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

157

HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2018

16.03.18 (Piatok)

pre HK (OcÚ, MsÚ)

MEDIAHAUS

Malý seminár

Tento seminár je už obsadený.

Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl

20.03.18 (Utorok)

pre MŠ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

292

Maratón v ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia

21.03.18 (Streda)
-
22.03.18 (Štvrtok)

pre Školy, školské zariadenia

MEDIAHAUS

Malý seminár,
Viac dňový seminár

4

Pracovná cesta: Kežmarok, Bachledova dolina a Krakow

30.05.18 (Streda)
-
02.06.18 (Sobota)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Slovensko - Poľsko

Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska