Dnes je: 23.11.2017

Názov seminára

Termín konania

Cieľová skupina

Miesto konania

Charakteristika seminára

Voľné miesta

Nakladanie s majetkom obce (malý 2-dňový seminár)

23.11.17 (Štvrtok)
-
24.11.17 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2017

28.11.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

22

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe (1. skupina)

30.11.17 (Štvrtok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

MEDIAHAUS

Malý seminár

Tento seminár je už obsadený.

Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky

05.12.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

126

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe (2. skupina)

11.12.17 (Pondelok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

MEDIAHAUS

Malý seminár

Tento seminár je už obsadený.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

12.12.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

180

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska