Dnes je: 22.09.2017

Názov seminára

Termín konania

Cieľová skupina

Miesto konania

Charakteristika seminára

Voľné miesta

Aktuálne na začiatok školského roka

26.09.17 (Utorok)

pre Školy

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

260

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

03.10.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Tento seminár je už obsadený.

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. (Daň z nehnuteľnosti)

06.10.17 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

91

Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správy

13.10.17 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

178

SUSEDSKÉ SPORY v obci

17.10.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

360

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC.

24.10.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

259

1. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. 2. Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov

25.10.17 (Streda)
-
26.10.17 (Štvrtok)

pre OcÚ, MsÚ

hotel Sitno

Malý seminár,
Viac dňový seminár

50

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska