Dnes je: 22.09.2017

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Po dohode s Mgr. Briestenským budeme pre našich členov 1x za mesiac organizovať osobné bezplatné konzultácie, ktoré sa budú konať vždy v kancelárii ZO - RVC Nitra.

Na jednotlivé konzultácie Vás vždy upozorníme emailom a v prípade Vášho záujmu si s Vami dohodneme presný čas konzultácie.

Termíny II. polrok 2017: 5.10., 9.11. a 7.12.2017


Konzultačný deň - Mgr. Vladimír Pirošík

Termíny II. polrok: 27.10.2017 (piatok)


Harmonogram pripravovaných seminárov

September

Termín: 26. 9. 2017 9:00
Názov: Aktuálne na začiatok školského roka
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Október

Termín: 3. 10. 2017 9:00
Názov: Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Mária Kasmanová

Termín: 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017
Názov: RVC Trnava - Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: zasadačka TRHOVÁ 2, (TATRASKLO – oproti MsU), TRNAVA,1.pos.
Lektor/ka: Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
Popis: Číslo akreditácie MŠ SR: 2970/2014/69/1
Pozvánka: stiahnúť pozvánku

Termín: 10. 10. 2017 9:00
Názov: Daň z nehnuteľností
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Iveta Ištoková
Popis: Daň z nehnuteľností

Termín: 13. 10. 2017 9:00
Názov: Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správy
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 17. 10. 2017 9:00
Názov: Susedské spory v obci
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Helena Spišiaková

Termín: 24. 10. 2017 9:00
Názov: Rozpočtové pravidlá z pohľadu audítora pre obce a VÚC
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 25. 10. 2017 - 26. 10. 2017
Názov: Správcovia daní: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (daň z nehnuteľností), Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ney Ingrid, PhD.
Popis: 1,5 - dňový seminár

November

Termín: 7. 11. 2017 9:00
Názov: Zákon o odpadoch
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Peter Gallovič

Termín: 14. 11. 2017 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2017 pre ROPO
Cieľová skupina: Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 21. 11. 2017 9:00
Názov: Aplikácia zákona o hazardných hrách pre obce a mestá
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Beáta Gajdošová

Termín: 23. 11. 2017 - 24. 11. 2017
Názov: Nakladanie s majetkom obce
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Termín: 28. 11. 2017 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2017 pre OBCE
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

December

Termín: 5. 12. 2017 9:00
Názov: Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Oxana Hospodárová

Termín: 12. 12. 2017 9:00
Názov: Zákon č. 563-2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Adela Gašparovičová

Január

Termín: 9. 1. 2018 9:00
Názov: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Marcela Prajová

Termín: 16. 1. 2018 9:00
Názov: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Peter Horniaček

Termín: 23. 1. 2018 9:00
Názov: Dodržiavanie štandardu v úradnej komunikácii cez elektronickú. schránku (1. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Erika Kusyová

Termín: 30. 1. 2018 9:00
Názov: Dodržiavanie štandardu v úradnej komunikácii cez elektronickú. schránku (2. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Erika Kusyová

Február

Termín: 2. 2. 2018 9:00
Názov: Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Hoffmann Marian, PhD.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska