Dnes je: 21.07.2017

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Po dohode s Mgr. Briestenským budeme pre našich členov 1x za mesiac organizovať osobné bezplatné konzultácie, ktoré sa budú konať vždy v kancelárii ZO - RVC Nitra.

Na jednotlivé konzultácie Vás vždy upozorníme emailom a v prípade Vášho záujmu si s Vami dohodneme presný čas konzultácie.

Termíny II. polrok 2017: 5.10., 9.11. a 7.12.2017


Konzultačný deň - Mgr. Vladimír Pirošík

Termíny II. polrok: 20.10.2017


Harmonogram pripravovaných seminárov

September

Termín: 6. 9. 2017 - 7. 9. 2017
Názov: Zásady účtovníctva a systému finančného riadenia pre vedúce ŠJ
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 12. 9. 2017 - 13. 9. 2017
Názov: 1. deň: Účtov. a rozpočt. pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2017. Zistenia audítora v oblasti účtovníctva a rozp, 2. deň: Ochrana majetku, evidencia, zaraďovanie, vyraď. a likvidácia maj.
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková
Popis: 1,5-dňový seminár určený pre účtovníčky

Termín: 18. 9. 2017 - 29. 9. 2017
Názov: Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová
Popis: 5-dňový akreditovaný kurz: 18. - 19. 9. 2017 a 27. - 29. 9. 2017 Kurz má akreditáciu MŠ SR: č. 2471 / 2007 / 265 / 1

Termín: 22. 9. 2017
Názov: Rýchlo kurz nového riaditeľa školy
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 26. 9. 2017 9:00
Názov: Aktuálne na začiatok školského roka
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Október

Termín: 3. 10. 2017 9:00
Názov: Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Mária Kasmanová

Termín: 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017
Názov: RVC Trnava - Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: zasadačka TRHOVÁ 2, (TATRASKLO – oproti MsU), TRNAVA,1.pos.
Lektor/ka: Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
Popis: Číslo akreditácie MŠ SR: 2970/2014/69/1
Pozvánka: stiahnúť pozvánku

Termín: 10. 10. 2017 9:00
Názov: Daň z nehnuteľností
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Iveta Ištoková
Popis: Daň z nehnuteľností

Termín: 13. 10. 2017 9:00
Názov: Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správy
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 17. 10. 2017 9:00
Názov: Susedské spory v obci
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Helena Spišiaková

Termín: 24. 10. 2017 9:00
Názov: Rozpočtové pravidlá z pohľadu audítora pre obce a VÚC
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 25. 10. 2017 - 26. 10. 2017
Názov: Správcovia daní: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (daň z nehnuteľností), Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ney Ingrid, PhD.
Popis: 1,5 - dňový seminár

November

Termín: 7. 11. 2017 9:00
Názov: Zákon o odpadoch
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Peter Gallovič

Termín: 14. 11. 2017 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2017 pre ROPO
Cieľová skupina: Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 28. 11. 2017 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2017 pre OBCE
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska